ESN НАСТАВА И УЧЕЊЕ
упитници
British Council Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Република Србија
САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКА 2020/21

Поштовани ученици, родитељи и колеге наставници,

Процес самовредновања у нашој школи, за ову школску годину, је почео. Ове године смо одлучили да самовреднујемо област НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Ваше мишљење о нашем раду од огромног је значаја за нас. Из тог разлога вас молимо да одвојите мало вашег времена и сасвим искрено попуните упитникe који су пред вама.

То су неке тврдње а ви треба да их прочитате а затим, на скали са леве стране (где пише ВАЖНО) процените колико је та тврдња, по вама, важна а са десне стране где је скала, на којој пише ТАЧНО/ПРИСУТНО, означите у којој мери је по вашем мишљењу то присутно у нашој школи.

И скала ВАЖНО и скала ТАЧНО/ПРИСУТНО имају величине 1, 2, 3 и 4. Јединица на левој скали значи није вам уопште важно а 4 изузетно важно. На десној скали 1 значи да то уопште није присутно у школи а 4 да је присутно у највећој мери. Ви бирате те величине по вашим проценама и обележавате знаком икс. Ваше процене ће нам помоћи да уочимо наше слабости па ћемо затим радити на њиховом отклањању.

Припремили смо по седам упитника за ученике, родитеље и наставнике. Кад завршите са упитницима проверите да ли сте одговорили на сва питања а затим шаљите.

Унапред хвала за Ваш уложен труд и издвојено време.

Тим за самовредновање

A-2.1-standardНастава и учење
стандарди: 2.1
A-2.2-standardНастава и учење
стандарди: 2.2
A-2.3-standardНастава и учење
стандарди: 2.3
A-2.4-standardНастава и учење
стандарди: 2.4
A-2.5-standardНастава и учење
стандарди: 2.5
A-online-1Настава и учење
Настава на даљину 1
A-online-2Настава и учење
Настава на даљину 2
B-2.1-standardНастава и учење
стандарди: 2.1
B-2.2-standardНастава и учење
стандарди: 2.2
B-2.3-standardНастава и учење
стандарди: 2.3
B-2.4-standardНастава и учење
стандарди: 2.4
B-2.5-standardНастава и учење
стандарди: 2.5
B-online-1Настава и учење
Настава на даљину 1
B-online-2Настава и учење
Настава на даљину 2
C-2.1-standardНастава и учење
стандарди: 2.1
C-2.2-standardНастава и учење
стандарди: 2.2
C-2.3-standardНастава и учење
стандарди: 2.3
C-2.4-standardНастава и учење
стандарди: 2.4
C-2.5-standardНастава и учење
стандарди: 2.5
C-online-1Настава и учење
Настава на даљину 1
C-online-2Настава и учење
Настава на даљину 2

Valid XHTML5