ESN НАСТАВА И УЧЕЊЕ
упитници
British Council Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Република Србија
САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКА 2018/19

Поштовани ученици, родитељи и колеге наставници,
Процес самовредновања у нашој школи, за ову школску годину, је почео. Ваше мишљење о нашем раду од огромног је значаја за нас. Из тог разлога вас молимо да одвојите мало вашег времена и сасвим искрено попуните упитникe који су пред вама.
То су неке тврдње а ви треба да их прочитате а затим, на скали са леве стране(где пише ВАЖНО)процените колико је та тврдња, по вама, важна а са десне стране где је скала, на којој пише ТАЧНО/ПРИСУТНО, означите у којој мери је по вашем мишљењу то присутно у нашој школи.
И скала ВАЖНО и скала ТАЧНО/ПРИСУТНО имају величине 1, 2, 3 и 4. Јединица на левој скали значи није вам уопште важно а 4 изузетно важно. На десној скали 1 значи да то уопште није присутно у школи а 4 да је присутно у највећој мери. Ви бирате те величине по вашим проценама и обележавате знаком икс. Ваше процене ће нам помоћи да уочимо наше слабости па ћемо затим радити на њиховом отклањању.
За ученике смо припремили шест упитника, за родитеље четири и за наставнике седам. Кад завршите са упитницима проверите да ли сте одговорили на сва питања а затим шаљите.

Унапред хвала за Ваш уложен труд и издвојено време
Тим за самовредновање
A-4.1.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.1
A-4.2.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.2
A-4.3.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.3
A-OPUОбразовна постигнућа ученика
стандард 3.2
A-etosЕТОС
стандарди: 5.1.1;5.1.2;5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.4
A-niuНАСТАВА И УЧЕЊЕ
стандард: сви
B-4.1-3.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандарди: 4.1. 4.2. 4.3
B-OPUОбразовна постигнућа ученика
стандард 3.2
B-etosЕТОС
стандард: 5.3.3;5.4.3;5.4.4;5.4.5
B-niuНАСТАВА И УЧЕЊЕ
стандарди: сви
C-4.1.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.1
C-4.2.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.2
C-4.3.standardПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
стандард квалитета 4.3
C-OPUОбразовна постигнућа ученика
стандард 3.2
C-etosЕТОС
стандард: 5.1.1;5.2.1;5.2.2;5.2.3;5.4.5
C-niu.nastavniProcesНАСТАВА И УЧЕЊЕ
НАСТАВНИ ПРОЦЕС 
C-niu.ucenjeIvrednovanjeНАСТАВА И УЧЕЊЕ
УЧЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Valid XHTML5